สทภ.7 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และและร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ จังหวัดราชบุรี


31 มีนาคม 2562 17 views

วันที่ 31 มีนาคม 2562  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เวลา 08.45 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา การต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ภายในในพิธี มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน  ประชาชนร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมีประธานกล่าวนำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นพ้น ต่อหน้าพระบรมพระบรมสาทิสลักษณ์และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำ 2562 และร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ภายในพิธีได้นิมนต์พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี มาให้ศิลให้พร และประธานในพิธีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี แก่ข้าราชการผู้มาร่วมงาน จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัดรวมทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, นางสาวหทัยชนก สุขเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี, นางกัลยา แตงขำ ครูเชี่ยวชาญ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาวัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาใหม่ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, นางอังคณา ปะดุกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, นางชนัญชิดา อ่อนละมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาไร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี, นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, นางสาวสายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาคาวิทยาคม อำเภอแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาคา จังหวัดราชบุรี, นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, นางสาวกัณฐมณี แกรอด ครูชำนาญการ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำหรับระดับผู้แทนจังหวัด ได้แก่นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาโป่ง ที่ทำการปกครองอำเภอแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาโป่ง จังหวัดราชบุรี, พันแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาเอก ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รองผู้บังคับการแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาภูธรจังหวัดราชบุรี, พันแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาโท เทิดเกียรติ วงศาโรจน์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาภูธรจังหวัดราชบุรี และนางอมรรัตน์ เอมอาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวัดแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. ในวันที่ 1 เมษายนนี้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลา
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดัแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลา้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ